Biên độ giao động giá cổ phiếu trên sàn HOSE, HNX, UPCOM

826
5/5 - (5 bình chọn)

Biên độ giao động giá cổ phiếu trên sàn HOSE, HNX, UPCOM. Biên độ giao dịch giá của cổ phiếu yết trên sàn chứng khoán trong phiên và ngày chia cổ tức, ngày lên sàn, chuyển sàn…

Biên độ giao dịch giá của cổ phiếu yết trên sàn HoSE là 7%, thấp nhất so với hai sàn còn lại.

Khi giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán, nhà đầu tư sẽ đọc thấy các khái niệm giá tham chiếu, giá trần, giá sàn.

  • Ở đây, giá tham chiếu của cổ phiếu được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
  • Còn giá tham chiếu của cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM là trung bình cộng của các mức giá giao dịch lô chẵn theo phương thức khớp lệnh trong ngày gần nhất trước đó.

Khi cổ phiếu giao dịch trong phiên, giá trần là giá cao nhất được phép giao dịch, bằng:

  • Giá trần = Giá tham thiếu x (100% + Biên độ dao động).

Khi cổ phiếu giao dịch trong phiên, giá sàn là giá thấp nhất được phép giao dịch, bằng:

  • Giá Sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động).

BIÊN ĐỘ GIAO ĐỘNG GIÁ CP TRÊN SÀN HOSE, HNX, UPCOM

Dưới đây là quy định về biên độ giá cổ phiếu giao dịch tại ba sàn (so với giá tham chiếu).

Biên độ giá HoSE HNX UpCOM
Cổ phiếu trong ngày 7% 10% 15%
Cổ phiếu mới niêm yết trong ngày đầu tiên hoặc được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày 20% 30% 40%
Cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu 20% 30% 40%
  • Một số trường hợp khác là cổ phiếu chuyển giao dịch từ sàn này sang sàn khác. Lấy ví dụ, khi chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX, giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên tại HNX là mức giá đóng cửa tại HoSE trong ngày giao dịch cuối cùng và bước giá sẽ được làm tròn lên 100 đồng gần nhất.
  • Biên độ dao động giá cho ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu chuyển sàn sang HNX cũng được áp dụng như đối với các cổ phiếu đang niêm yết tại HNX là 10%.
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments