Hướng Dẫn Đổi Chuyên Gia Tư Vấn Tại VPS

Hướng Dẫn Đổi Chuyên Gia Tư Vấn Tại VPS. Hướng dẫn thay đổi chuyên gia tư vấn quản lý tài khoản chứng khoán tại VPS. Đổi Môi Giới Chứng Khoán.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán VPS qua app VPS SmartOne và chọn mục “Tài Khoản…” như hình bên dưới.

Hướng Dẫn Đổi Chuyên Gia Tư Vấn Tại VPS. Hướng dẫn thay đổi chuyên gia tư vấn quản lý tài khoản chứng khoán tại VPS. Đổi Môi Giới Chứng Khoán.

Bước 2: Tại mục tài khoản, trong phần Quản lý tài khoản, quý nhà đầu tư chọn “Thay đổi chuyên gia tư vấn”

Hướng Dẫn Đổi Chuyên Gia Tư Vấn Tại VPS. Hướng dẫn thay đổi chuyên gia tư vấn quản lý tài khoản chứng khoán tại VPS. Đổi Môi Giới Chứng Khoán.

Bước 3: Trong mục Thông tin Chuyên gia tư vấn mới, quý khách hàng nhập ID là: C320 – Họ Tên: C320-Phạm Thị Diễm, đây là ID chuyên gia quản lý tài khoản chứng khoán của team Chứng Khoán Chuyên Nghiệp.

Hướng Dẫn Đổi Chuyên Gia Tư Vấn Tại VPS. Hướng dẫn thay đổi chuyên gia tư vấn quản lý tài khoản chứng khoán tại VPS. Đổi Môi Giới Chứng Khoán.

Bước 4: Sau đó, trong mục “Mảng sản phẩm dịch vụ đề nghị đổi CGTV” bạn hãy tích chọn tất cả: “Chứng khoán niêm yết, Trái phiếu doanh nghiệp, Money Market”

Bước 5: Quý nhà đầu tư nhấn nút Xác nhận để hoàn thành thao tác đổi Chuyên gia tư vấn.

Mọi chi tiết liên hệ:
Trương Chí Nhân – 093 888 2479