Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Cổ Phiếu

Phân Tích Kỹ Thuật Cổ Phiếu

Mô hình vai đầu vai thuận & Vai đầu vai đảo ngược trong PTKT

Mô hình vai đầu vai thuận & Vai đầu vai đảo...

Mô hình vai đầu vai thuận & Vai đầu vai đảo ngược trong PTKT. Mẫu hình vai đầu vai trong phân tích đồ thị...

Mô Hình Khoảng Trống GAP trong Phân Tích Kỹ Thuật Cổ...

Mô Hình Khoảng Trống GAP trong Phân Tích Kỹ Thuật Cổ Phiếu. PTKT đồ thị cp qua mô mình khoảng trống GAP, mô hình...
Hướng dẫn cách đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán cơ bản

Hướng dẫn cách đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán cơ...

Hướng dẫn cách đọc biểu đồ kỹ thuật chứng khoán cơ bản. PTKT cổ phiếu qua: Đồ thị hình nến - Candlestick chart, Đồ...
mẫu hình nến Morning Star

Ứng dụng mẫu hình Nến đảo chiều phổ biến trong giao...

Ứng dụng mẫu hình Nến đảo chiều phổ biến trong giao dịch. Mẫu hình nến Engulfing Pattern, Piercing Line và Dark Cloud Cover, Morning...
Đặc điểm Mẫu hình nến Windows (GAPS) - Khoảng Trống Giữa Nến Tăng Giảm

Mẫu hình nến Windows (GAPS) – Khoảng Trống Giữa Nến Tăng...

Mẫu hình nến Windows (GAPS) - Khoảng Trống Giữa Nến Tăng Giảm. Khoảng trống (Gaps) được xem là 1 phần không thể thiếu trong...
Mẫu hình nến Tweezer Tops and Bottoms - Nến Đỉnh Nhíp và Đáy Nhíp

Mẫu hình nến Tweezer Tops and Bottoms – Nến Đỉnh Nhíp...

Mẫu hình nến Tweezer Tops and Bottoms - Nến Đỉnh Nhíp và Đáy Nhíp. Nến Tweezer Top là mẫu nến đảo chiều giảm giá...
Mẫu hình nến Shooting Star - Mô hình nến Sao Đổi Ngôi

Mẫu hình nến Shooting Star – Mô hình nến Sao Đổi...

Mẫu hình nến Shooting Star - Mô hình nến Sao Đổi Ngôi. Nến Shooting Star là mẫu nến đảo chiều giảm giá, chủ yếu...
Mẫu hình nến Piercing Pattern - Mô Hình Nến Xuyên

Mẫu hình nến Piercing Pattern – Mô Hình Nến Xuyên

Mẫu hình nến Piercing Pattern - Mô Hình Nến Xuyên. Mẫu Piercing là một mẫu nến đảo chiều làm tăng giá, gồm 2 nến...
Mẫu hình nến Inverted Hammer - Mô hình nến Búa Ngược

Mẫu hình nến Inverted Hammer – Mô hình nến Búa Ngược

Mẫu hình nến Inverted Hammer - Mô hình nến Búa Hammer Ngược xảy ra chủ yếu tại đáy của xu hướng giảm giá và...
Mẫu hình nến Morning Star - Mô hình nến Sao Mai trong PTKT

Mẫu hình nến Morning Star – Mô hình nến Sao Mai...

Mẫu hình nến Morning Star - Mô hình nến Sao Mai trong PTKT. Mẫu Morning Star là một mẫu đảo chiều giảm giá, nó...
093 888 2479
Liên hệ