Tỉ Lệ Free Float Của Cổ Phiếu, Tính Số Lượng Cổ Phiếu Trôi Nổi

843
5/5 - (5 bình chọn)

Tỉ Lệ Free Float Của Cổ Phiếu, Tính Số Lượng Cổ Phiếu Trôi Nổi. Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng là gì? Lưu ý nhà đầu tư cần cân nhắc khi mua vào cổ phiếu.

Tỉ lệ Free Float của Cổ Phiếu Là Gì?

Khái niệm: Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng hay cổ phiếu trôi nổi (tiếng Anh: free-float) là tỉ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với tổng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Công thức xác định tỉ lệ Free Float của Cổ Phiếu

F = (Khối lượng cổ phiếu lưu hành – Khối lượng cổ phiếu không tự do chuyển nhượng)/Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó:

 • F: tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float)

Tỉ Lệ Free Float Của Cổ Phiếu, Tính Số Lượng Cổ Phiếu Trôi Nổi

Các trường hợp cổ phiếu không được tự do chuyển nhượng

Cổ phiếu không được phép tự do chuyển nhượng theo quy định

Số cổ phiếu đó thuộc quyền sở hữu của các đối tượng đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật như:

 • Cổ đông sáng lập
 • Phát hành riêng rẻ dưới 100 nhà đầu tư
 • Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên
 • Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của doanh nghiệp FDI khi chuyển sag công ty cổ phần
 • Các trường hợp hạn chế chuyển nhượng khác theo qui định

Cổ Phiếu Thuộc Sở Hữu Của Cổ Đông Đặc Biệt

 • Cổ phiếu thuộc sở hữu của là cổ đông nội bộ và những người có liên quan
 • Cổ phiếu thuộc sở hữu của là cổ đông chiến lược
 • Cổ phiếu thuộc sở hữu của là cổ đông nhà nước
 • Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông lớn, ngoại trừ nắm giữ của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty quản lí quĩ và công ty chứng khoán) và quĩ đầu tư chứng khoán. Sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi tỉ lệ nắm giữ giảm xuống 4%.

Lưu ý khi làm tròn tỉ lệ trôi nổi của cổ phiếu – tỷ lệ free float khi tính toán chỉ số

Tỉ lệ cổ phiếu chuyện nhượng tự do – free float tính chỉ số sẽ được làm tròn để tính toán chỉ số và giới hạn tỉ trọng theo nguyên tắc sau:

 • Với tỉ lệ free float ≤ 15% : Làm tròn lên theo bước 1%.
 • Với tỉ lệ free float > 15% : Làm tròn lên theo bước 5%.

TỈ LỆ FREE FLOAT BAO NHIÊU LÀ HỢP LÝ

 • Khi tỉ lệ % cổ phiếu Free Float dưới 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành được xem là thấp.
 • Tỷ lệ Free Float nằm ở ngưỡng dưới 30% được em là hợp lý để có thể giao dịch ngắn hạn nhờ tính thanh khoản cao và triển vọng tăng giá tốt.
 • Quý Nhà Đầu Tư đặc biệt lưu ý: Đừng nhầm lẫn giữa % tỉ lệ Free Float hay % tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi thấp với Số lượng cổ phiếu trôi nổi đang lưu hành.

% Tỉ lệ cổ phiếu chuyển nhượng tự do thấp không có nghĩa số lượng cổ phiếu trôi nổi đang lưu hành cũng thấp, ta cần phải tính cả tổng giá trị cổ phiếu trôi nổi là bao nhiêu:

 • Tổng Giá trị Cổ Phiếu Chuyển Nhượng Tự Do = Giá CP hiện tại x Tổng số cổ phiếu chuyển nhượng tự do

Hãy xem ví dụ trường hợp của GVR tại thời điểm tháng 12/2021:

 • Tỉ lệ Free Float cổ phiếu GVR 12/2021Tỷ lệ cổ phiếu Free Float của GVR = 100 – 96,77 = 3,23 %.
 • Số lượng cổ phiếu GVR đang lưu hành: 4.000.000.000 (4 tỷ cổ phiếu)
 • Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do của GVR = 4.000.000.000 x 0,023 = 92.000.000 (cổ phiếu).
 • Giá đóng cửa cổ phiếu GVR ngày 29/12/2021: 36.900 (đ)
 • Tổng Giá trị Cổ Phiếu Chuyển Nhượng Tự Do của GVR = 92.000.000 x 36.900 = 3.394.800.000 ( tức 3 nghìn 394 tỷ lẻ 800 triệu). Đây là một con số tiền khổng lồ trong khi bình quân mỗi phiên giao dịch khoảng 4,2 triệu cổ phiếu mà thôi, tương ứng 154,98 tỷ giao dịch, đó chính là lý do giá cổ phiếu GVR khó tăng mạnh dù vị thế đầu ngành cao su và quỹ đất khu công nghiệp khủng.

Mọi chi tiết liên hệ:
Trương Chí Nhân – 093 888 2479

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments