Chỉ Số CIR Ngân Hàng Là Gì? Cách Tính Chỉ Số CIR Ngân Hàng

1465
5/5 - (5 bình chọn)

Chỉ Số CIR Ngân Hàng Là Gì? Cách Tính Chỉ Số CIR Ngân Hàng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (cost to income ratio – CIR) để đánh giá hiệu quả hoạt động Bank.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (cost to income ratio – CIR) là một chỉ số tài chính quan trong, đặc biệt trong việc đánh giá hoạt động ngân hàng. Tỷ số này được tính bằng cách lấy chi phí hoạt động (không bao gồm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng) chia cho thu nhập từ hoạt động.

Chỉ Số CIR Ngân Hàng Là Gì? Cách Tính Chỉ Số CIR Ngân Hàng

Công Thức: CIR = (Chi phí hoạt động/Thu nhập từ hoạt động)x100

Trong đó:

  • Chi phí hoạt động được lấy trên báo cáo thu nhập (gồm các chi phí tiền lương và các chi phí khác, không tính chi phí dự phòng rủi ro tín dụng)
  • Thu nhập từ hoạt động bằng thu nhập từ lãi thuần cộng các thu nhập khác.
  • Để tra cứu các cột cần thiết để tính CIR bạn cần xem Báo Cáo Tài Chính Của Ngân Hàng tại Mục Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh.

Ứng Dụng Của Chỉ Số CIR Ngân Hàng

  • Hệ số CIR cho thấy được mối tương quan giữa chi phí với thu nhập của ngân hàng đó.
  • Tỷ sô CIR cho nhà đầu tư 1 cái nhìn rõ hơn về hiệu quả hoạt động của tổ chức;
  • Tỷ lệ CIR càng nhỏ thì ngân hàng đó càng hoạt động hiệu quả.

Ví Dụ Tính Chỉ Số CIR Ngân Hàng OCB quý 3/2021

Ví Dụ Tính Chỉ Số CIR Ngân Hàng OCB quý 3/2021

  • Chi Phí Hoạt Động (Ô màu xanh dương): 621.356.284.186 + 282.250.489.826 = 903.606.774.012 tỷ đồng
  • Thu Nhập Từ Hoạt Động (Các Ô Màu Đỏ): (1.354.971.745.955 + 1.087.482.869.182 ) + (140.036.889.886 + 209.598.801.675) + (117.188.566.828 + 188.601.146.391) + (10.742.213.301 + 39.162.081.997) + (30.133.590.334 + 45.839.510.000) + (463.440.717.010 + 78.095.342.927) + 27.600.000 + (46.469.421.798 + 48.397.159.681) + (19.697.289.912 + 39.476.870.034) = 2.442.454.615.137 + 349.635.691.561 + 305.789.713.219 + 49.904.295.298 + 75.973.100.334 + 541.536.059.937 + 27.600.000 + 94.866.581.479 + 59.174.159.946 = 3.919.361.816.911 tỷ đồng.

CIR Quý 3 của OCB = (903.606.774.012:3.919.361.816.911)x100 = 23,05%.

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments