Xem lại lịch sử đặt lệnh mua bán CP trong App VPS SmartOne

1563
5/5 - (5 bình chọn)

Xem lại lịch sử đặt lệnh mua bán CP trong App VPS SmartOne

(1) Tìm kiếm theo mã chứng khoán
(2) Lọc từ ngày đến ngày
(3) Lọc nâng cao

Xem lại lịch sử đặt lệnh mua bán CP trong App VPS SmartOne

Lưu ý:

  • (2) Khoảng thời gian tra cứu không được lớn hơn 90 ngày
  • (3) Lọc chi tiết theo thời gian đặt, thời gian khớp/hủy, khối lượng khớp/hủy và giá khớp/hủy

Xem lại lịch sử đặt lệnh mua bán CP trong App VPS SmartOne

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments